Uitkomstmonitoring wordt steeds belangrijker. Financiers vragen er om.

Onze filosofie is echter dat uitkomstmonitoring vooral belangrijk is om zorg-/behandelteams in staat te stellen om zelf continu te leren en te verbeteren. Door de kwaliteit centraal te stellen en door informatie over de uitkomsten van het eigen handelen aan de teams zelf terug te geven. Kwaliteit zit voor ons niet zozeer in het op orde hebben van de protocollen, als wel in het zelforganiserende vermogen van teams om continu te reflecteren, te leren en te verbeteren. Door real-time monitoring worden ook de effecten van verbeteracties zichtbaar.

Wij ontwikkelden onlangs samen met een instelling voor Jeugd GGZ een monitor waarmee de behandelteams zicht krijgen op hoe zij ten aanzien een aantal geprioriteerde kwaliteitsdoelen functioneren. Voor de klinische behandelsetting betreffen de kwaliteitsdoelen vooral het therapeutisch leefklimaat en de sociale veiligheid. Voor de poliklinische behandeling is het verminderen van de drop-out als prioriteit gesteld. Met de informatie uit de monitor gaan de teams aan de slag met verbeteracties. Door real-time monitoring worden de effecten van de verbeteracties zichtbaar.

Wilt u meer weten over uitkomstmonitoring laat dan hier geheel vrijblijvend uw gegevens achter.

Pin It on Pinterest

Share This