Na de vele besmettingen buiten ons land is het coronavirus in Nederland een feit geworden. Het is voor elke (zorg)organisatie belangrijk om te weten wat het besmettingsrisico is voor uw medewerkers en cliënten/bezoekers. Alleen dan kunt u snel acteren en passende maatregelen nemen.

Monitoren risico

Als (zorg)organisatie wilt u voorkomen dat uw medewerkers en cliënten/bezoekers besmet zouden kunnen worden met een virus. Zodra meerdere medewerkers tegelijk ziek worden, kan dit leiden tot ernstige onderbezetting met vele consequenties.

U wilt daarom weten wat de risico’s zijn: 
 

 • Inventariseert uw organisatie periodiek de gezondheid van uw medewerkers?
 • Hebben zij besmette mensen in hun omgeving?
 • Weet u welke zorgen er leven onder uw medewerkers?
 • Hoe ervaren uw medewerkers de werkdruk? Welk cijfer geven zij die (periodiek)? 

Over het coronavirus

Het coronavirus is een verzamelnaam van verschillende virussen. Waar op dit moment de meeste aandacht naar uitgaat en waar mensen ziek van worden, is het COVID-19 virus. Besmetting vindt plaats door overdracht via niezen of hoesten. Wanneer kleine druppeltjes in oog, mond of neus terechtkomen, kan het virus in het lichaam komen.

Lang niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Vooral mensen met een verminderde weerstand, zoals kinderen en ouderen, lopen gevaar op complicaties. Bij andere mensen verloopt het ziektebeeld als een gemiddelde tot matige griep.*

Breng de risico’s snel en makkelijk in kaart met onze:

Corona Health Inspection

Met de inzet van onze GRATIS trial krijgt u binnen enkele dagen inzicht in de situatie in uw organisatie.

Met de free trial krijgt u:

 • Een vragenlijst met 5-10 vragen
 • Een maximaal aantal respondenten: 1.000
 • Looptijd free trial: 30 dagen
 • Resultaten in de vorm van rechte tabellen

Na de trial kunt u besluiten of u door wilt gaan.

De enquete kan eenvoudig verspreid worden door middel van een link. Deze verstuurt u per e-mail naar uw medewerkers of naar uw cliënten/bezoekers en andere belanghebbenden. Heeft u geen contactgegevens van uw bezoekers? Dan kan er een QR-code verstrekt worden die geprint of gedrukt kan worden waarmee mensen makkelijk naar de vragenlijst kunnen navigeren met behulp van hun smartphone. 

Anoniem meten of als meldpunt

Niet iedereen deelt graag informatie die ook betrekking heeft op de gedragingen in de privésfeer (besmette mensen in hun omgeving, wat ze doen of waar ze naar toe gaan in hun vrije tijd). Het is de insteek van de Corona Health Inspection dat deze anoniem wordt uitgevoerd. Door dit te garanderen, zullen meer respondenten het onderzoek invullen én de respondenten zullen eerlijker antwoorden. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de risico’s.  

Met de vragenlijst kan ook ingespeeld worden op medewerkers die anoniem melding willen maken over andere zaken waar ze zich zorgen over maken. Of zet de vragenlijst in om (periodiek) te meten hoe uw medewerkers de werkdruk ervaren. 

Bewustwording

Naast het monitoren en in kaart brengen van de risico’s heeft de Corona Health Inspection een ander belangrijk effect: doordat uw (zorg)medewerkers de vragenlijst invullen, worden ze weer even extra bewust van de omstandigheden en maatregelen die ze zelf kunnen nemen omtrent hygiëne. Dit draagt weer bij aan een verdere verbreding van veiligheid en kwaliteit.

Kennis en ervaring

Vanuit de kennis en jarenlange ervaringen in de zorg zijn, samen met OMApp Advies, gestandaardiseerde vragenlijsten ontwikkeld, specifiek gericht op de zorg; de Onderzoeksbieb. Binnen deze Onderzoeksbieb ligt een aantal audits klaar op de plank zoals: 

 • Hygiëne
 • Medicatie
 • BOPZ
 • Vrijheid beperkende maatregelen

Meer weten?

Wilt u weten wat de Corona Health Inspection (of andere audit) uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

*Bron: Rode Kruis

Pin It on Pinterest

Share This