+31(0)10 307 61 23 sales@inno4care.nl

Wijkpeil

Betrek uw burgers bij beslissingen over hun wijk en zorg voor een sterke binding

Wijkpeil

Als gemeente of wijk heeft u het beste voor met uw inwoners. Maar waarderen zij uw inspanningen wel? Hoe beoordelen ze uw beleid? En hoe zijn de verschillen per postcode gebied?

Met Wijkpeil wordt de burger betrokken bij wat u doet. Eerst worden de doelstellingen bepaald en mogelijkheden om opvolging op de uitkomsten van Wijkpeil te kunnen geven. De doelstellingen worden vervolgens vertaald naar een vragenlijst. Sleutelfiguren uit de wijk, uw vrijwilligers, worden door ons getraind om met Wijkpeil aan de slag te gaan.

De resultaten worden geanalyseerd en teruggekoppeld. Met deze data kunnen onderbouwde beslissingen genomen worden.

Wijkbewoners weten vaak meer dan u denkt

Ons unieke Wijkpeil project zorgt voor een sterkere verbinding tussen overheid en de burger. Naast praktische oplossingen, leidt het ook tot slimme (kostenbesparende) oplossingen.

Klantcasus

Wijkpeil onderzocht de visie van burgers in Rotterdam West op de participatiesamenleving.

Inno4Care was founded with the vision to make a substantial contribution to improving customer satisfaction. Our experienced team provides the insights you need to get started internally and achieve results in the short term.

Inno4Care | A OM Group company

E: sales@inno4care.nl

Follow us

Pin It on Pinterest