Onderzoeksbieb voor de zorg

Met gestandaardiseerde onderzoeken direct van start. Maatwerk ook mogelijk.

Een besparing van meer dan 50% op onderzoekskosten

Als zorgorganisatie werkt u voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit. Niet alleen omdat het Kwaliteitskader en andere verplichte metingen dit vragen, maar omdat u zélf voor uw cliënten en medewerkers het beste wilt. Door de complexiteit van alle processen is het soms lastig om hier structuur, overzicht en eenheid in te krijgen. 

Dé oplossing is de combinatie van de Onderzoeksbieb voor de zorg.

 

Onderwerpen Onderzoeksbieb

In de Onderzoeksbieb is een veelheid van onderzoeken op de volgende drie hoofdcategorieën opgenomen:

 • Cliënt en stakeholders tevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Audits

Omdat al deze onderzoeken al zijn ontwikkeld en beproefd in de praktijk, scheelt u dat heel veel tijd aan voorbereiding- en onderzoekskosten. De onderzoeken kunnen ook een goed startpunt zijn voor eigen te ontwikkelen onderzoeken.

Snel van start

Vanuit de kennis en jarenlange ervaring in de zorg is de Onderzoeksbieb ontwikkeld. Deze bieb bevat gestandaardiseerde vragenlijsten en onderzoeken die zich in de praktijk bewezen hebben. Ze voldoen ook allemaal aan de kwaliteitsrichtlijnen. Continue verbeteringen op basis van ontwikkelingen in de praktijk zorgen er voor dat de onderzoeken actueel blijven.

In combinatie met uitgekiende software kunnen alle onderzoeken vanuit de Onderzoeksbieb snel en eenvoudig uitgezet worden. Voordeel is daarbij dat alles in één systeem is ondergebracht, waardoor het overzicht van alle lopende onderzoeken behouden kan worden. De software voorziet in alle functionaliteiten die nodig zijn voor een optimale beleving, zowel voor de respondent als de gebruiker die in de backend alles in moet stellen.

De Onderzoeksbieb in combinatie met de software zorgt voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak die snel leidt tot kwaliteitsverbeteringen.

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie: 010 – 307 6123

en start binnen 2 weken zelf met meten.

De drie pijlers van de Onderzoeksbieb zorg:

Cliënttevredenheid 

In dit deel van de Onderzoeksbieb zijn vragenlijsten te vinden die de cliënttevredenheid meten. Of het nu gaat om intramuraal, thuiszorg, dagbesteding etc. Er zijn ook vragenlijsten ontwikkeld waarmee de tevredenheid van mantelzorgers of het gebruik van Tafeltje Dekje gemeten kan worden. Dus welk onderdeel u gemeten wilt hebben, de Onderzoeksbieb heeft er een onderzoek voor. Hiermee kunt u snel en makkelijk starten met meten en verbeteren.

Voorbeelden van onderzoeken waaruit u kunt kiezen zijn:

 • Tevredenheid cliënten intramuraal
 • Tevredenheid cliënten thuiszorg
 • Tevredenheid cliënten dagbesteding
 • Tevredenheid cliënten dagbehandeling
 • Tevredenheid vertegenwoordigers PG cliënten
 • Tevredenheid huishoudelijke hulp (WMO)
 • Tevredenheid cliënten geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
 • Tevredenheid mantelzorgers over casemanagement dementie
 • Tevredenheid/behoeftenonderzoek mantelzorgers
 • Tevredenheid personen alarmering
 • Tevredenheid Tafeltje Dekje/maaltijdvoorziening
 • Eerste lijns verblijf
 • Waardigheid en Trots

Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Tevreden medewerkers zijn goud waard in een organisatie. Door de medewerkers actief uit te dagen mee te denken over verbeteringen en een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid, zorgt u voor een grotere betrokkenheid en tevredenheid. Voor de Onderzoeksbieb zijn vragenlijsten ontwikkeld die gericht zijn op vier succesgebieden:

 • De organisatie
 • Het werk
 • De samenwerking en ervaren sociale steun
 • De aansturing/leiding

Afhankelijk van het meetdoel kunt u meerdere of submodules inzetten. Hiervoor kunt u kiezen uit:

 • Het werk
 • De samenwerking en sociale steun
 • Stress- en energiebronnen
 • Leiding/Aansturing
 • De organisatie
 • Psychosociale arbeidsomstandigheden
 • Samenwerking formele en informele zorgverleners
 • Vitaliteit medewerkers
 • Tevredenheid vrijwilligers

Audits

De Onderzoeksbieb gaat verder dan alleen het meten van tevredenheid van cliënten en medewerkers. Met de software en het onderdeel ‘audits’ uit de Onderzoeksbieb kunnen ook (interne) audits uitgevoerd worden.

Er zijn vragenlijsten ontwikkeld voor:

 • Hygiëne
 • Medicatie
 • BOPZ
 • Vrijheidbeperkende maatregelen
 • Zorgleefplan

 

  Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie:
  010 – 307 6123

  en start binnen 2 weken met zelf meten.

  De voordelen van de Onderzoeksbieb op een rij:

  • Alle onderzoeken voor het kwaliteitsverbeterproces in uw organisatie bij elkaar in één systeem.
  • Door het grote aanbod van onderzoeken, het continu bijstellen van de onderzoeken om blijvend aan te sluiten bij de praktijk, beschikt u altijd over beproefde onderzoeken. U bespaart hiermee veel voorbereidingstijd.
  • Alle onderzoeken voldoen aan het kwaliteitskader.
  • De respondenten kunnen op een hele prettige en duidelijke manier hun mening geven.
  • Managementrapportages kunnen op maat ingeregeld worden. U bepaalt hoe vaak en tot op welk detail u de resultaten in uw mailbox ontvangt.
  • Benchmarken van de resultaten is mogelijk, zodat de resultaten van uw eigen organisatie in een breder perspectief gezet kunnen worden.
  • Er volgt altijd een NPS score.

  Binnen 2 weken van start
  Vragen uit de CQ index toegepast
  Maatwerk mogelijk – vraag naar de mogelijkheden

   

  Maak geheel vrijblijvend een afspraak

  Bel 010 - 307 6123Mail sales@inno4care.nl

  Inno4Care is opgericht met de visie om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Ons ervaren team ondersteunt bij het verkrijgen van inzichten op intern aan de slag te gaan en op korte termijn resultaat te boeken. 

  Inno4Care | A OM Group company

  E: sales@inno4care.nl

  Pin It on Pinterest