Cyclus360 Health

De verbetercyclus voor de zorg

Tevredenheidsonderzoeken met audits voor de zorg

Beproefde onderzoeken staan voor u klaar in combinatie met overzichtelijke dashboards 

De kwaliteit van de zorg in Nederland moet zo optimaal mogelijk zijn. Dat wil iedereen die er bij betrokken is. Kwaliteitsmetingen zijn daarom een belangrijk onderdeel voor zorgorganisaties, maar vaak ook complex. 

De door ons ontwikkelde Cyclus360 Health biedt hierin een totaaloplossing. Het Cyclus360 Health programma is op een praktische manier te implementeren, zodat eenvoudig gestart kan worden met meten en kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Met de tool kunnen zelfsturende teams zelf aan de slag met verbeteringen.

Direct starten

Beproefde onderzoeken met reeds ontwikkelde en in de praktijk bewezen vragenlijsten staan klaar om direct ingezet te worden. 

Met Cyclus360 Health kunt u snel van start met de volgende type onderzoeken: 

 • Cliënttevredenheid
 • Medewerkertevredenheid
 • Vrijwilligerstevredenheid
 • (Interne) Audits

 

Extra budget voor kwaliteit

Wij ondersteunen en adviseren in het opstellen van uw kwaliteitsplan om in aanmerking te komen voor extra kwaliteitsbudget.

Pilot: gratis Cyclus360 Health

Soms overtuigt u uw collega’s sneller als u gewoon al van start kunt.
Wij bieden u daarom de mogelijkheid tot het doen van een gratis pilot.

 De pilot kan bestaan uit:

 • Het geven van ICT advies zodat u voorbereid bent op vragen vanuit uw ICT afdeling;
 • Het geven van juridisch advies in relatie tot uw onderzoek;
 • Het uitvoeren van een onderzoek met vragen en mogelijke antwoorden die u zelf aanlevert;
 • Het uitvoeren van een onderzoek waarbij wij een voorzet doen in de mogelijk te stellen vragen en antwoorden;
 • Tot 6 iteratieslagen voor uw onderzoek start;
 • Looptijd tot 6 maanden;
 • Rapportage naar wens;
 • Beschikbaarheid over 2 tablets;
 • 1 zuil geinstalleerd op locatie met tablet;
 • 3 uur consultancy per maand;

Met dit pilot programma wordt op praktische en structurele wijze de kwaliteit gemeten en kan de dialoog op gang komen tussen teamleden, management en alle bij de zorg betrokken stakeholders.  

Succesvolle implementatie

Het toepassen van het Cyclus360 Health programma leidt tot:

 • Persoonsgerichtere zorg.
 • Meer tijd en aandacht voor cliënten.
 • Cliënten en cliëntenraad ervaren dat er naar hen geluisterd wordt.
 • Een hoge betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers in het zorg- en dienstverleningsproces. 
 • Op teamniveau concrete en gerichte aanpak van de kwaliteit.
 • Gesprekken tussen teams en management om samen te werken aan kwaliteitsverbetering.

Maatwerk nodig voor uw vragenlijsten of dashboard?
Dit is allemaal mogelijk.

Een compleet traject voor uw kwaliteitsverbetering.
Teams kunnen zelf aan de slag met verbeteracties.

Inno4Care is opgericht met de visie om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Ons ervaren team ondersteunt bij het verkrijgen van inzichten op intern aan de slag te gaan en op korte termijn resultaat te boeken. 

Inno4Care | A OM Group company

E: sales@inno4care.nl

Pin It on Pinterest