Logo Wijkpeil

Al vanaf 2016 meet Seniorenwelzijn het geluk en welbevinden van de inwoners uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hiervoor maken zij gebruik van het interactieve meetinstrument Wijkpeil.

Doelstelling Seniorenwelzijn

Seniorenwelzijn naar wil met haar activiteiten en programma’s het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren bevorderen, in de volle breedte, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven behouden. De stichting is actief in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Met de inzet van Wijkpeil worden verschillende thema’s, per wijk, onder de senioren in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kunnen activiteiten bijgestuurd of opgestart worden en kan ondersteuning verleend worden in die wijken.

Verschillende thema’s

In de vragenlijst komen allerlei vragen voorbij, die een beeld gaan geven hoe iemand het wonen in een bepaalde wijk ervaart en zijn/haar leven in het algemeen. De onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld:

  • Mate van contact met mensen in de omgeving;
  • Betrokkenheid buren / bij de buurt;
  • Mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen;
  • Mantelzorg (voor zichzelf of voor een ander);
  • Activiteiten om lichamelijk en mentaal gezond te blijven.

De resultaten zijn signalerend en kunnen in bepaalde gevallen gebruikt worden voor doorverwijzing. Het totaal van alle vragenlijsten vormt input voor een wijkanalyse. Na elk onderzoek volgt er een informatiebijeenkomst met de geïnterviewden en andere wijkbewoners.

Een belangrijk effect van het Wijkpeil onderzoek, dat zo’n 3x per jaar wordt uitgevoerd, is dat het ook een preventieve werking heeft. Mensen worden tot denken aangezet en gaan soms zelfs meteen actief aan de slag om als vrijwilliger of mantelzorger meer te gaan doen in de eigen wijk.

Wijkpeil ondenkbaar zonder vrijwilligers

De vragenlijsten onder de bewoners worden door vrijwilligers van Seniorenwelzijn afgenomen. Een team van vaste, enthousiaste vrijwilligers gaat met een tablet op stap en gaat bij de mensen langs. Vooraf zijn de vrijwilligers getraind om met de tablet en de vragenlijsten te kunnen werken. Door de wijze waarop de vragenlijsten in de Survey Manager zijn aangemaakt en de slimme software die gebruikt wordt, is het afnemen van de vragenlijsten intuïtief en makkelijk – ook voor mensen die wat minder bedreven zijn met digitale media.

Zonder de inzet van vrijwilligers zou Wijkpeil niet mogelijk zijn”

– Marieke Gorissen
projectleider Wijkpeil

Na de training gaan de vrijwilligers op stap. Samen met de respondenten nemen ze de digitale vragenlijst af. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen en de vrijwilligers noteren in de vragenlijst alles wat de mensen aangeven. De interviews leiden vaak tot interessante gesprekken. Van de ondervraagden geeft dan ook 88% aan dat ze het leuk vonden om op deze manier geïnterviewd te worden over dit onderwerp.

Verdere doorontwikkeling

Het succes van de meetmethode heeft ertoe geleid dat het project uitgebreid gaat worden met aspecten uit het traject ‘Positieve Gezondheid’. Dit traject is gebaseerd op hetgeen door IPH is ontwikkeld. Door de combinatie van de bestaande Wijkpeil-vragenlijst met onderdelen uit ‘Positieve Gezondheid’ wil Seniorenwelzijn een nog beter beeld krijgen van de wensen en verwachtingen van de senioren binnen de deelnemende gemeentes.

Vrijwilligers gezocht

Zonder de vrijwilligers, die bij de mensen thuis langsgaan, zou Wijkpeil niet mogelijk zijn. Bent u woonachtig in Maassluis, Vlaardingen of Schiedam en lijkt het u leuk om ook vrijwilliger te worden voor Wijkpeil?

Meld u dan hier aan.

De software achter Wijkpeil

Wijkpeil is gebouwd met de software van Opinionmeter en de kennis en ervaring van onze consultants. Met Wijkpeil worden burgers betrokken op elk gewenst onderwerp. Voor gemeenten kan het bijvoorbeeld gaan om de ontwikkelingen van (een deel) van een wijk, of, in deze casus: Seniorenwelzijn.

De vragenlijsten binnen Wijkpeil staan niet vast. Voor elk project worden de doelstellingen geformuleerd die vervolgens vertaald worden naar een vragenlijst. De Wijkpeil-vragenlijst voor Seniorenwelzijn is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld om nóg beter aan te sluiten op de doelstelling van het project.

Door gebruik te maken van de software van Opinionmeter kan een vragenlijst ontwikkeld worden, die vervolgens met behulp van een tablet, in het veld, afgenomen kan worden. Een internetverbinding is daarbij niet nodig. De software slaat alle data op en zendt het naar de server, zodra er op kantoor een goede internet verbinding is. De gebruikersinterface is overzichtelijk zodat elke vrijwilliger er goed mee overweg kan.

Meer weten?

Wilt u weten wat Wijkpeil voor uw gemeente kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Share This