Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Gemotiveerde medewerkers dragen meer bij in uw organisatie

Meet de tevredenheid van uw medewerkers

Mensen die met plezier naar hun werk gaan, zijn productiever, melden zich niet zo snel ziek als ze zich niet zo lekker voelen en ze zijn loyaler aan uw bedrijf.

Om er achter te komen in hoeverre uw medewerkers tevreden zijn of welke punten aandacht behoeven, is het van belang met regelmaat te vragen hoe het met ze gaat en hoe ze alles op de werkvloer ervaren. Op basis van onze ervaringen adviseren wij om niet één keer per jaar, vlak voor de eindejaars- of functioneringsgesprekken, een hele lange vragenlijst aan hen voor te leggen. 

In de praktijk zien de mensen er tegenop om een dergelijk lange lijst in te vullen. En als ze dan ook nog het idee hebben dat er niets mee gedaan wordt omdat het zo ontzettend veel informatie opvraagt, kunnen de uitkomsten niet representatief zijn. Met één meetmoment per jaar, weet dan u ook niet echt wat er onder uw mensen gaande is.

 

Korter en vaker onderzoek

Met veel succes zijn bij veel bedrijven de kortlopende onderzoeken ingevoerd. Hiermee wordt vaker per jaar een onderzoek uitgevoerd, maar elke keer gericht op één onderwerp. Vaak ook gekoppeld aan actuele ontwikkelingen in het bedrijf, de markt of in de maatschappij.

Door korte onderzoeken in te zetten, is de drempel veel lager om het in te vullen. Als daarnaast de resultaten teruggekoppeld worden in combinatie met aangekondigde maatregelen, zal dit een positieve spiraal in werking zetten. Uw medewerkers zien dat er wat gedaan wordt met hun opmerkingen en zullen een volgend onderzoek zeker weer invullen.

Zo werkt het naar twee kanten toe: uw HR-afdeling kan meer concreet aan de slag en uw medewerkers ervaren dat er naar hen geluisterd wordt.

Onderzoeksbibliotheek

De consultants van Inno4Care hebben in de afgelopen jaren vragenlijsten samengesteld om de medewerkerstevredenheid te meten, gericht op verschillende onderdelen van het werk. Deze vragenlijsten staan klaar in onze zogenaamde onderzoeksbibliotheek.

 

Maak gebruik van onze expertise

Met de basis uit de onderzoeksbibliotheek kunt u zelf van start gaan met het meten van de tevredenheid, maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van de kennis en ervaring van onze consultants. Zij nemen u het meeste werk uit handen, van het opstellen van de vragenlijst, uitzetten van de vragenlijst, verzamelen van de data en uiteindelijk het rapporteren van de data. Deze rapportage kan op verschillende manieren samengesteld worden:
 

  • Basis rapportage: hiermee krijgt u de resultaten van het onderzoek in tabel en grafiekvorm in een Word-document. U kunt dan zelf aan de slag om de analyses erbij te schrijven en conclusies en aanbevelingen te formuleren.
  • Volledige rapportage: hiermee krijgt u een compleet rapport, met tabellen, grafieken, tekstuele analyse en conclusies en aanbevelingen.
  • Management dashboard tool: naast een uitgebreide rapportage kan er een dashboard geheel op maat samengesteld worden, waarmee in één overzicht de tevredenheid en de veranderingen ervan in beeld worden gebracht.

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie: 010 – 307 6123

en start binnen 2 weken zelf met meten.

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie:
010 – 307 6123

en start binnen 2 weken met zelf meten.

Werkwijze

Ook al zijn er basisvragenlijsten, geen enkel bedrijf is hetzelfde. Deze vragenlijsten vormen dan ook echt een basis van waaruit vragenlijsten ontwikkeld worden die ingaan op de aspecten binnen úw bedrijf. Onze consultants brengen eerst met u in kaart waar de mogelijke knelpunten zitten en welke onderzoeksvragen als eerste aan de orde moeten komen. 

Deze aspecten worden vertaald naar een vragenlijst, zodat in de rapportage u een antwoord krijgt op uw probleemstelling.

Binnen 2 weken van start
Maatwerk mogelijk – vraag naar de mogelijkheden

 

Maak geheel vrijblijvend een afspraak

Bel 010 - 307 6123Mail sales@inno4care.nl

Inno4Care is opgericht met de visie om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Ons ervaren team ondersteunt bij het verkrijgen van inzichten op intern aan de slag te gaan en op korte termijn resultaat te boeken. 

Inno4Care | A OM Group company

E: sales@inno4care.nl

Pin It on Pinterest