Aanbieders van ouderen zorg zijn vanaf volgend jaar niet meer verplicht om de Consumer Quality index-vragenlijst VVT te gebruiken voor het meten van klantervaringen. Ze kunnen voor het registreren van cliëntervaringen in 2016 ook andere meetinstrumenten gebruiken.

Dit hebben ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken. De verplichting voor het gebruik van de CQi-vragenlijst vervalt totdat het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de Wlz is vastgesteld. Nieuwe afspraken over het meten van cliëntervaringen worden in dit kwaliteitskader opgenomen. ActiZ, BTN en ZN willen dit nieuwe kwaliteitskader uiterlijk op 1 oktober 2016 samen met cliëntenorganisaties indienen bij Zorginstituut Nederland.

De huidige CQ-index vragenlijst VVT is ontworpen voor de AWBZ. De vragenlijst is daarmee verouderd en sluit niet aan bij de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Staatssecretaris Van Rijn van VWS gaf in juni in een brief aan de Tweede Kamer al te kennen af te willen van de CQ-index als peilstok voor kwaliteit van de ouderenzorg.

De gegevens bieden onvoldoende houvast en zijn daarmee vooral een administratieve last, aldus Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn gaf hier mee gehoor aan de kritiek uit het veld. “In de beleving van zowel cliëntenorganisaties, professionals, zorgkantoren, zorgaanbieders als de IGZ geven de huidige CQ-index en bestaande keurmerken voor verpleeghuiszorg onvoldoende inzicht in de kwaliteit”, aldus Van Rijn in juni.
Transparant

De CQi-vragenlijst VVT wordt door zorgorganisaties eens in de twee jaar verplicht bij cliënten afgenomen. Voor organisaties die in 2016 de meting moeten uitvoeren, vervalt de verplichting om de huidige CQi-vragenlijst VVT te gebruiken. Hoewel het gebruik van de CQi-vragenlijst niet meer verplicht is, blijven zorgorganisaties wel verantwoordelijk om de ervaringen van hun cliënten transparant te maken. Cliëntervaringen geven belangrijke informatie aan de organisaties om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te kunnen verbeteren.
Alternatieven

Zorgorganisaties kunnen gebruik blijven maken van de CQi-vragenlijst. Maar er zijn ook alternatieven. Ook experimenteert een aantal instellingen binnen de 200 projecten van Waardigheid en Trots met andere manieren om cliëntervaringen in beeld te brengen.

Bron: Skipr

Pin It on Pinterest

Share This