Onlangs kondigde staatsecretaris van Rijn aan dat er ruimte wordt gecreëerd om op andere manieren aan kwaliteit van zorg te werken. De zogenaamde CQ-index komt te vervallen. Een goed alternatief is al beschikbaar.

Wij ontwikkelden Zorgpeil als methodiek en gebruiken het internationaal bewezen platform Opinionmeter als instrument om teams in staat te stellen om het verbeteren van kwaliteit in de dagelijkse praktijk te integreren. Met het platform wordt realtime gemeten en zo krijgen teams directe feedback vanuit het perspectief van ouderen en betrokken familie en/of mantelzorgers. Clienten of hun naasten vullen middels een zuil of op los te gebruiken tablets een korte vragenlijst in. Indien gewenst kan ook een online onderzoek worden uitgevoerd. Hiermee wordt inzicht in de beleving van cliënten verkregen en een kortere verbetercyclus gerealiseerd. Onze ervaring is dat teams die deze methodiek implementeren bewuster bezig zijn met kwaliteit en belevingsgerichte zorg, omdat zij continu inzicht hebben in de waardering van hun cliënten of bezoekers. Bovendien kunnen, met behulp van alerts (een directe melding aan de afdeling), klachten worden voorkomen. Met behulp van realtime monitoring wordt daarnaast goed zichtbaar wat het effect is van verbeteracties. Zo leren teams zichtbaar te verbeteren.

Het LOC schaarde zich al achter deze aanpak. Onlangs verzorgden wij samen met Opinionmeter Benelux en het LOC een kennissessie voor cliëntenraden. De aanwezige leden van cliëntenraden waren enthousiast over deze manier van werken.

Wat bieden wij?

Instellingen die realtime inzicht willen hebben en gebruik willen maken van het Opinionmeter platform bieden wij implementatie begeleiding, op maat en door trainingen in het zich eigen maken van de Zorgpeil methodiek. Daarnaast bieden wij trainingen in het ontwikkelen van onderzoeken en monitoringsinstrumenten. Wij denken daarbij graag inhoudelijk mee en stellen de kennis die wij op verschillende plekken opdoen ter beschikking.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Actualisatie juli 2018:
Zorgpeil is verder doorontwikkeld en heet nu ‘Cyclus360‘.

Pin It on Pinterest

Share This