Er komt ruimte voor vernieuwing van het kwaliteitsmanagement binnen de ouderenzorg. De verplichte CQ index komt naar verwachting per 1 januari a.s. te vervallen en de aandacht verschuift daarmee van een oriëntatie op administratieve verplichtingen naar liefdevolle ouderenzorg. Maar hoe doe je dat? Met Zorgpeil bieden wij hier een innovatieve aanpak voor.

Het ministerie beschrijft een viertal invalshoeken: ouderen zelf voelen zich thuis, de mantelzorger voelt zich gewaardeerd, de zorgverlener is trots op zijn/haar werk en bestuurders zijn zichtbaar betrokken. Met Zorgpeil maken wij deze vier verschillende invalshoeken in een geïntegreerde aanpak zichtbaar en u krijgt die feedback die teams in staat stelt om direct te verbeteren. Als organisatie krijgt u de feedback die u in staat stelt om en duurzaam te ontwikkelen. Met Zorgpeil verbetert u consequent voor liefdevolle ouderenzorg.

Wij pasten deze werkwijze al eerder binnen de Jeugd GGZ toe. Een van onze klanten geeft met enthousiasme aan dat met Zorgpeil wezenlijk wordt verbeterd, vanwege de geïntegreerde aanpak. Dit levert meer op dan wanneer alleen een medewerker tevredenheidsonderzoek of CQ index worden uitgevoerd.

Wij zijn op zoek naar instellingen voor ouderenzorg die willen innoveren voor liefdevolle ouderenzorg. De eerste twee instellingen die voor een pilot project intekenen krijgen een speciaal welkomsttarief.

Pin It on Pinterest

Share This