Nieuwe manier van meten

Met de thema-onderzoeken van Cyclus360 Health

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Korter en vaker meten: dat is de nieuwe manier van meten van de tevredenheid van jouw medewerkers. 

In plaats van één keer per 2 of 3 jaar meten, is de insteek bij Cyclus360 Health dat er vaker kortere vragenlijsten worden ingezet. Deze gaan in op actuele onderwerpen wat een hogere response en dus kwalitatief hoogwaardige resultaten levert.

Verbeteren begint op de werkvloer

Het sterkste punt van Cyclus360 Health is dat wij jou en jouw team centraal stellen. Als jullie zelf, gezamenlijk, aan de slag gaan met Cyclus360 Health, dan heb jij meer invloed om de zorg te verbeteren. Geen top-down benadering vanuit de directie of het management, gewoon zelf aan de slag!

Om het overzichtelijk te houden, is bij Cyclus360 Health alles in thema’s verdeeld. Hierbij is aansluiting gezocht bij wat in het Kwaliteitskader gevraagd wordt zodat jij makkelijk de koppeling kunt maken met jullie kwaliteitsplan. Cyclus360 Health gaat daarin nog verder en kun je ook meten wat op dit moment speelt in de zorg zoals de hoge werkdruk en verzuim. Er kan ingezoomd worden op vraagstukken waar je mee te maken hebt: hoe kun je de medewerkers het beste motiveren en behouden. Of hoe kunnen de financiën minder onder druk komen te staan. Vraagstukken waar jij dagelijks mee te maken hebt!

Breed gedragen en verrassende uitkomsten

Bij BCM Zorg en Dienstverlening wordt al gewerkt met de thematische onderzoeken van Cyclus360 Health.

De onderwerpen voor het MTO worden samen met afdeling HR en met de Ondernemersraad bepaald. De basisvragenlijst komt uit de Onderzoeksbieb van Cyclus360 Health en wordt bijgesteld zodat het aansluit op onze eigen situatie. Uit de onderzoeken zijn al ideeën naar voren gekomen die in de praktijk toegepast zijn – en met verrassende resultaten!”  aldus Mirjam van Dijk, kwaliteitsmanager bij BCM.

Meer weten wat Cyclus360 Health heeft betekend voor BCM? Download hier de klantcase.

Meest gebruikte thema

Thema 1
Vitaliteit en verzuim

Werken in de zorg is mensenwerk: gepassioneerde professionals die zich elke dag weer inzetten om de beste zorg te leveren. Om verzuim te voorkomen en de vitaliteit te bevorderen, is het goed om jouw collega’s of jouw medewerkers te vragen hoe zij het werk ervaren:

 • Is er een goede balans tussen werk en privé?
 • Kunnen zij het werk nog aan?
 • Zien zij oplossingen die door het management niet gezien worden, maar die gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden (en vaak nog kostenbesparend kunnen zijn!)?

De medewerkers weten vanuit de dagelijkse praktijk waar het beter en efficiënter kan. Dit is voor de organisatie goed, maar werkt vooral stimulerend voor alle betrokkenen.

Probeer nu 3 maanden Cyclus360 Health en krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Vinden jouw collega’s dat er een goede balans is tussen werk en privé?
 • Kunnen zij het werk nog aan en waar wringt het?
 • Zien zij, vanuit hun praktijkervaringen, oplossingen die gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden en direct tot kosten-/tijdsbeparingen leiden?

Het Cyclus360 Health themaonderzoek ‘Vitaliteit en verzuim’ is een interactief onderzoek. De looptijd is 3 maanden en je kunt tot 500 respondenten in het onderzoek betrekken. Na afloop ontvang je een rapportage met de resultaten van het onderzoek in de vorm van grafieken en ingevulde antwoorden op open vragen.

De andere thema’s van Cyclus360 Health

Thema 2
Boeien en binden

Je hebt een leuk en goed op elkaar ingespeeld team en dat wil je graag behouden. Want verloop onder de medewerkers zorgt voor extra kosten, onrust onder de cliënten vanwege de wisselingen maar ook het aantrekken van nieuwe, goede medewerkers is momenteel erg lastig.

Dus naast het vragen wat jouw mensen van het werk vinden op praktisch gebied (thema 1), wil je ook weten wat jouw mensen beweegt, wat zij belangrijk vinden, hoe zij zich de komende jaren willen ontwikkelen (opleiding) en om welke redenen ze voor jouw organisatie willen blijven werken of juist kiezen om weg te gaan.

Thema 3
Persoonsgerichte zorg

Elke cliënt staat centraal, daar werkt iedereen elke dag hard aan. Het is dan ook fijn om te weten of jouw inspanningen door de cliënt zo beleefd worden.

 • Voelt de cliënt zich gekend?
 • Wordt het zorgleefplan zorgvuldig opgesteld en nageleefd?
 • Is er voldoende aandacht voor het individu?

Deze antwoorden geven input om samen aan de slag te gaan voor verbetering van de persoonsgerichte zorg. Eén van de pijlers van het Kwaliteitskader.

Thema 4
Veiligheid

Daar waar mensen werken, kan er soms iets mis gaan. Daarom zijn er regels en richtlijnen opgesteld waarlangs iedereen moet werken om de veiligheid te kunnen waarborgen. Niet alleen de veiligheid van de cliënt, maar ook van jouw mensen, van iedereen op de werkvloer.

Met een audit kun je toetsen of iedereen zich er aan houdt. Bijvoorbeeld de audit medicatie, dit is ook meteen een thema van het Kwaliteitskader. Een audit kan vooral gezien worden als tool om te leren en verbeteren. Iedereen wordt op deze manier zich bewust van alle richtlijnen. Dit leidt ertoe dat er (on)bewust in de praktijk nog beter gelet wordt op hoe zaken worden uitgevoerd.

Thema 5
Processen en financiën

Als je de hele dag druk bezig bent om voor je cliënten te zorgen, weet je maar al te goed welke processen en systemen slimmer en efficiënter kunnen.

Met een proces- en/of systeembeoordeling is dit goed in kaart te brengen en kunnen jij, jouw collega’s of jouw team komen tot hele praktische oplossingen. Oplossingen die leiden tot effectiever en efficiënter werken en daarmee tot lagere kosten én verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Op basis van de praktijk

Vanuit de praktijk is Cyclus360 Health ontstaan om op een overzichtelijke en makkelijke manier inzage te krijgen in alles rondom het zorg- en dienstverleningsproces. Geen theoretische boekwerken of vragenlijsten die bedacht zijn door mensen achter een bureau, maar onderzoeken die echt in de praktijk ontwikkeld en beproefd zijn. Je krijgt concrete antwoorden en inzichten waarmee jij, jouw team en jouw hele organisatie kunt werken aan kwaliteitsverbetering.

Met onze 20 jaar aan ervaring en expertise in de zorgsector helpen wij jou op weg om de juiste vragen aan de juiste mensen te stellen. Wij kennen en spreken de taal van de zorg. We weten wat er op de werkvloer zich allemaal afspeelt en waar mensen in de zorg tegenaan lopen. Door deze brede praktijkervaring kunnen wij de ondersteuning bieden die anderen vaak niet in huis hebben.

“Wat vind jij er eigenlijk van?”

Een hele normale en eenvoudige vraag, maar wordt deze in jouw organisatie vaak genoeg gesteld en aan de juiste mensen? Aan jou, aan jouw collega’s, aan de cliënten, aan mantelzorgers… 

Iedereen in het zorg- en dienstverleningsproces wil de beste kwaliteit leveren en iedereen werkt graag in een prettige omgeving. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd om verschillende redenen. Om de knelpunten te kunnen oplossen, moeten deze eerst in kaart gebracht worden. Dat doe je door te meten.

De Onderzoeksbieb

Bij deelname aan de pilot kun je één onderzoek uit de Onderzoeksbieb kiezen. Hierin staan vragenlijsten die allemaal aansluiten bij de thematische indeling van het Kwaliteitskader. Deze vragenlijsten hebben zichzelf in de praktijk bewezen en vormen de basis voor jouw onderzoek. Wil je iets (laten) aanpassen, dan kan dat! Zo kan snel gestart worden met meten wat jullie willen weten.

Een compleet traject voor uw kwaliteitsverbetering. Teams kunnen zelf aan de slag met verbeteracties.

En nog veel meer in de Onderzoeksbieb

Deze thema’s sluiten aan bij wat er speelt in de zorg. Uiteraard bevat de Onderzoeksbieb nog veel thema’s zodat je kunt starten met het onderwerp waar bij jullie op dit moment de meeste behoefte aan is. Je moet namelijk ergens beginnen. 

Veranderingen worden niet allemaal in één keer, op één dag doorgevoerd. Het is een proces waar iedereen die er bij betrokken is in meegenomen moet worden. Juist door iedereen te vragen naar zijn/haar mening, krijg je de mensen mee in het verbeterproces.

20 jaar praktijkervaring

Cyclus360 Health is gezamenlijk ontwikkeld door OMApp Advies en Inno4Care, goed voor meer dan 20 jaar ervaring in onderzoek en de zorg. 

  Zelf of uitbesteden?

  Het verbeteren van de kwaliteit is iets wat ín jullie organisatie, binnen de teams moet plaatsvinden. Daarom is de insteek van Cyclus360 Health dat de teams er zelf mee aan de slag gaan. Welke metingen worden wanneer verricht, welke vragen willen we stellen – het team bepaalt dit zelf.

  Is er niet voldoende tijd binnen het team?
  Dan bieden wij de mogelijkheid dat jullie volledig ontzorgd worden. Een van onze consultants gaat met jullie om de tafel om de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen en regelt vervolgens alles: van het op maat maken van de vragenlijst, het afnemen van de vragenlijst tot aan de rapportage.  

  Start nu en ervaar:

  • Hoge betrokkenheid van medewerkers en andere betrokkenen in het zorg- en dienstverleningsproces
  • Verbeteringen beginnen op de werkvloer
  • Op teamniveau concrete en gerichte aanpak van de kwaliteit
  • Kennis uit de praktijk levert vaak creatieve oplossingen met lage implementatiekosten en hoge resultaten

  Aanvraag Themaonderzoek ‘Vitaliteit en Verzuim’ van Cyclus360 Health

  Wil jij met jouw team weten hoe het staat met hun vitaliteit en het verzuim? Vul onderstaand formulier in en één van onze consultants neemt contact met je op om te starten met de eerste meting!

  Inno4Care is opgericht met de visie om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Ons ervaren team ondersteunt bij het verkrijgen van inzichten op intern aan de slag te gaan en op korte termijn resultaat te boeken. 

  Inno4Care | A OM Group company

  E: sales@inno4care.nl

  Pin It on Pinterest